سوابق مهرداد کیهان فر

مدیر عامل شرکت

 لیسانس مهندسی عمران، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری

 

سمت ها :

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور هفت اقلیم سپاهان

مدیر طرح توسعه آستان مقدس حضرت زینب (سلام الله علیها)

•مشاور مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی

• معاونت سرمایه گذاری وطرح های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وصنایع دستی استان اصفهان

•معاونت میراث (حفظ و احیاء) سازمان میراث فرهنگی وگردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

•نماینده رئیس سازمان میراث فرهنگی وگردشگری وصنایع دستی استان اصفهان در شهرستانهای اصفهان، نائین، آران و بیدگل و نطنز به منظور تعامل با مسئولین شهرستان، انجمن ها ی مردم نهاد و پایگاهای حفاظتی و پژوهشی سازمان

•نماینده تام الاختیارشرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی در قرارداد پیمان مدیریت ساماندهی کوچه مروی با سازمان زیبا سازی شهر تهران

• مدیریت مسکن  سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

•مسئول گروه برنامه ریزی و کنترل پروژه واطلاعات مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

•مسئول کمیته تعیین سهم الشرکه واحدهای مشارکتی سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

•معاونت فنی واجرایی سازمان نوسازی وبهسازی شهر اصفهان

•مدیر اجرائی سازمان  نوسازی و بهسازی  شهر  اصفهان

•مسئول دفتر فنی آماده سازی شهرک میر آباد شهرکرد

 

عضویت ها

•عضو هیئت انتخاب مشاور سازمان  مسکن و شهرسازی استان  اصفهان در  سال 1384

•دبیر کمیته های تصویب طرح های انبوه سازی ، آماده سازی ،انتخاب پیمانکاران ،انتخاب مشاورین ،ارتقاء دانش فنی ، مناقصات ومزایده سازمان مسکن وشهرسازی استان اصفهان در سال 1384 •عضو گروه کاری مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت سازمان مسکن وشهرسازی استان اصفهان در سال 1384

•عضو شورای فنی استان اصفهان به مدت دو سال از تاریخ 87/1/24 طی حکم جناب آقای  دکتردولت آبادی معاون میراث فرهنگی کشور

•عضویت در کمیسیون مستند سازی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری وصنایع دستی استان اصفهان در سال 1387

•عضو شورای ثبت استان اصفهان به مدت دو سال از تاریخ 87/6/25 طی حکم جناب آقای دکتر دولت آبادی معاون میراث فرهنگی کشور

•عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان از سال 1372 تا کنون

•عضو کمیته بررسی و ارزیابی عملکرد مشاورین و پیمانکاران پروژههای شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان

 

گواهینامه ها

•گواهینامه دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی طرح ها ( اقتصاد مهندسی ) با تاکید بر پروژه های ساختمانی بر اساس مجوز سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

•گواهینامه دوره آموزشی تخصصی  مهارت فنی ، مدیریتی از سوی معاونت میراث فرهنگی

•گواهینامه دوره آموزشی مصرف  انرژی در بخش مسکن بر اساس مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

•گواهینامه دوره آموزشی آشنایی با تشکیلات و مقررات فعالیت حرفه ای بر اساس مجوز وزارت علوم وتحقیقات وفناوری

•گواهینامه دوره آموزشی حفظ واحیاء بافتهای تاریخی شهرها

•گواهینامه مبانی مهندسی زلزله

•گواهینامه دوره علمی آموزشی ارزیابی  و بررسی پروژه های مستند نگاری ،حفاظت ، مرمت وساماندهی بناها ومحوطه های تاریخی ایران

•گواهینامه دوره آموزشی ساختارهای سنتی ومیراث فرهنگی ازسوی دانشگاه اصفهان

•شرکت در سمینار آموزشی شایسته سالاری در نظام اداری

 

پروژه های اجرایی :

•مطالعات تحقق پذیری پروژه کمر زرین در شهر اصفهان

•مطالعات وطراحی پروژه های بافت های فرسوده شهری وتاریخی شرکت مسکن سازان در شهر اصفهان، تهران وآران وبیدگل

•مدیر ساماندهی و روانبخشی کوچه مروی تهران

•مسئول فنی طرح آماده سازی شهرک میرآباد در استان چهار محال وبختیاری •ناظر پروژه ساختمان ارشاد اسلامی شهرکرد •ناظر پروژه ساختمان فرمانداری شهرکرد