گواهینامه ها و عضویت ها

- دارای مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان

govahi rayaneh

- عضو کمسیون آموزش سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان

عضو کمسیون صنفی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن