باغ های ایرانی و بهشت

مقدمه:
آنچه که ابتدا به ساکن از موضوع این تحقیق متصور میگردد ارتباطی تنگاتنگ یا بهتر بگوئیم برداشتهای یکسان از دو واژه باغ و بهشت برای ما ایرانیان است. در این تحقیق سعی گردیده با استفاد از منابع در دستر س، با بررسی و مقایسه دوره های حکومتی به نوعی بر نزدیکی ریشه تفکرات و اعتقادات دینی و قومی ساکن دوره های فوق در خصوص موضوع تحقیق در فلات ایران سهه گذاشت.
مادها :

اولین نشانه وجود باغ ها توسط باستان شناسان مربوط به زمان ماد ها بوده است .

در حقیقت این فضاهای سبز، جنگلهای مقدسی بوده که تعلق به معابد ایلامی داشته است ، که در حدود سه هزار سال بیش از میلاد در منطقه بین النهرین زندگی می کردند لذا می توان ریشه های نخستین به وجود امدن فضاهای سبز را به عوامل مذهبی پیوند داد .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن