دفاتر محلی

جهت ایجاد اعتماد و جلب مشارکت مردمی در احیای بافت های فرسوده یکی از کارهایی که می توان انجام داد تأسیس دفاتر مردمی در محل پروژه می باشد که این دفاتر توسط ساکنان محله اداره شود و از داخل بافتها، گروهی از افراد تحصیلکرده شامل مهندسین و اقتصاددانان و غیره را مأمور مذاکره با ساکنان و جلب رضایت آنها کنند.
کارکنان دفاتر همچنین ساکنان را نسبت به انواع تسهیلات در نظر گرفته شده توجیه کنند و در طرف مقابل باید برای جذب سرمایه گذار و انبوه ساز نیز اقدام نمایند.
این دفاتر در فرایند نوسازی بافتهای فرسوده حکم چرخ دنده هایی را دارند که می توانند سازنده و سرمایه گذار را به حرکت در بیاورند. در شرایط عادی بین مردم و سرمایه گذار اعتماد کافی وجود ندارد، سرمایه گذار می پندارد که فعالیت اقتصادی در بافت از بازدهی مطلوبی برخوردار نیست.
مردم نیز با این نگاه که سرمایه گذار با منافع آنها همسو نیست در جهت همکاری با آنها حرکت نمی کنند و همین امر باعث می شود که مسیر نوسازی بافتهای فرسوده با سرعت دنبال نشود. این در حالی است که این دفاتر قادر خواهند بود که اعتماد لازم بین سازنده و مردم را ایجاد کنند.
در مورد نحوه ساختار این دفاتر بهتر است که دولتی نباشد، چرا که کارمندان دولت ممکن است که این مسیر را به شکل یک کار اداری برای خود ببینند که در این صورت نتیجه مورد نظر حاصل نخواهد شد.
البته لازمه فعاليت آنها دارا بودن مجوز کار از سوی شهرداری یا دولت است. علاوه براین موارد تسلط بر امور حقوقی و قضایی ساخت وساز در بافت ها از جمله مهم ترین مواردی است که کارکنان این دفاتر باید به آن مسلط شوند که نتيجه آن رهایی سرمایه گذاران از پيچ و خم های اداری خواهد بود که این مساله می تواند در نهایت به جلب سرمایه گذاران در بافت های فرسوده منجرشود.
همچنین اگر قرار باشد که این دفاتر از دل دستگاه مدیریت شهری بیرون بیایند، با توجه به دغدغه های فراوانی که پیش روی شهرداری است، قطعا کارایی این نوع دفاتر مجددا زیر سوال خواهد رفت. بنابراین بهتر است که ساختار دفاتر محله ای مردمی باشد.

بنابراین هدف از ایجاد چنین دفاتری عبارتست از:
1- تسهیل گری در اجرای پروژه و زمینه سازی مشارکت ساکنین برای تحقق پذیری برنامه و طرح مورد نظر

2- ایجاد محلی برای آموزش ساکنین و جمع آوری اطلاعات، با توجه به پروژه مورد نظر

3- ارتباط نزدیک دستگاه اجرایی با ساکنین و مالکین منطقه جهت بازدهی کاری و جلب اعتماد بیشتر

4- ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی ساکنین این مناطق با توجه به شرایط موجود در بافتهای فرسوده

البته در این بين باتوجه به ویژگی های بافتهای فرسوده که عبارتند از:
1- معيارهاي مرتبط با ساختار فضائي و كالبدي شامل بالا بودن تراكم (جمعيتي و ساختماني) و پائين بودن سطح خدمات شهري (دسترسي و عبور و مرور، خدمات آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، ورزشي، تفريحي، فضاي سبز)

2- همچنين نامناسب بودن استانداردهاي مسكن از نظر استحكام، ايمني و آسايش و معيارهاي مربوط

3- معیارهای مرتبط با ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نظير شرايط نامطلوب زندگي، فقر، بيكاري و اشتغال نامناسب و يا ارزش هاي فرهنگي و هویت شهری

مشکلاتی نیز وجود دارد که عبارتند از:
1- چند مالکی بودن

2- تجميع املاک

3- وام ودیعه ی مسکن

4- عدم مدیریت اسناد و مسائل ثبتی و حدود پلاکها که بسیار زمانبر می باشد.
که اینها به عنوان چالش های پيش روی نوسازی بافت های فرسوده وجود دارد اما مجموعه این مشکلات که از موانع نوسازی عنوان می شود تقریبا 30 درصد مشکلات بافت های فرسوده هستند و حدود 70 درصد از علت کندی نوسازی بافت های فرسوده مربوط به عدم مشارکت مردم در این زمينه است که از طریق یک ارگان مردم نهاد این مشکل تا حدودی قابل رفع است.
چرا که تجربه ثابت کرده است با وجود هزینه های گزافی که در جهت ساخت تيزرهای تلویزیونی برای فرهنگسازی در زمينه جلب مشارکت مردم در نوسازی بافت های فرسوده صورت گرفته است، اما با این وجود هنوز بسياری از ساکنان بافت در این زمينه توجيه نيستند و همين امر خود دليل واضحی است که باید دفاتر تخصصی محل های نوسازی در تمام محلات بافت در سراسر کشور راه اندازی شود.
تجربه موفق یک نمونه از این دفاتر در محله جولان همدان می باشد تا پيش از راه اندازی این نوع از دفاتر در محله جولان همدان، مردم به شدت در برابر پيشنهاد همکاری با دولت مقاومت می کردند و با ذهنيت منفی که در اغلب آنها وجود داشت به هيچ وجه حاضر نبودند که در این زمينه با دولت مشارکت داشته باشند؛ این در حالی است که همزمان با راه اندازی دفتر تخصصی محله ای محله مذکور، مشارکت مردم با مسوولان به حدی افزایش پيدا کرد که مردم راسا سند منگوله دار خود را به این دفاتر می آوردند و برای همکاری تعجيل داشتند که نتيجه این رویه ساخت 1700 واحد مسکونی در این محله توسط تعاونی های اداری بوده است.

بیتا کلانتری
کارشناس ارشد اقتصاد

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن