ضرورت های لازم جهت اجرای طرح های بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری:

ضرورت های لازم جهت اجرای طرح های بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری:
- تهیه برنامه راهبردی تأمین مالی با مکانیزم های قانونی و اجرایی در سطوح محلی ، ملی و بین المللی با توجه به پتانسیل ها و شرایط بافت فرسوده
- فراهم نمودن امنیت سرمایه گذاری و ارائه تضامین لازم
- تنوع بخشیدن به شیوه های تأمین مالی
- آماده سازی بسترهای لازم برای مشارکت مالکین
- اطلاع رسانی و تبلیغات صحیح و بهنگام- عدم وجود تغییرات متناوب طرح
- رفع موانع موجود برای استفاده از کمکها و حمایتهای دولتی
- اعطای تسهیلات بانکی به منظور اجرای پروژه ها
- اجرایی نمودن فضاهای عمومی و تأسیسات زیر بنایی
 
کلانتری
کارشناس ارشد اقتصاد

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن