افتخارات

طراحی، راه اندازی و مدیریت مطالب پایگاه اطلاع رسانی مدیران و متولیان بافتهای فرسوده،که در همایش مدیران و متولیان استان اصفهان در تاریخ 1390/7/1توسط استاندار محترم اصفهان و معاونت محترم وزارت راه و شهرسازی رونمایی استانی گردید.
 
roonamaie ostani

رونمایی ملی ازپایگاه اطلاع رسانی مدیران و متولیان بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی

پایگاه در نمایشگاه توانمندیهای راه و شهرسازی کشورکه در تاریخ 90/90/29 در تهران برگزارگردید توسط نماینده محترم مجلس و معاونت محترم  وزارت راه و شهر سازی  کشور به عنوان طرح ملی رو نمایی گردید.
 
roonamaie melli

معرفی پایگاه توسط مدیران شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در کشور الجزایر و انعقاد تفاهم نامه فی مابین دو کشور در خصوص به اشتراک گذاری دانش از طریق پایگاه
aljazayer

تقدیروابرازخرسندی مدیر بخش سرپناه اسکان بشر سازمان ملل متحد

در تاریخ 1390/9/21
eskan bashar

تقدیر کانون بازنشستگان استان اصفهان جهت طراحی سایت کانون فوق به صورت افتخاری
SCX-4623 20121220 13110100
kanoon

تقدیر جامعه معلولین استان اصفهان جهت طراحی وب سایت جامعه به صورت افتخاری
jameeh
 
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن